Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty świadczące podstawowe usługi użyteczności publicznej mogą ubiegać się o tańszy prąd. Warunkiem jest jednak terminowe złożenie oświadczenia u swojego sprzedawcy energii.

  Do 30 listopada 2022 r. mali i średni przedsiębiorcy, szkoły, szpitale oraz spółki komunalne mogą złożyć oświadczenie swoim dostawcom prądu o korzystaniu z maksymalnej ceny prądu 785 zł/MWh, czyli 79 groszy/kWh. Jeżeli oświadczenie zostanie złożone do 30 listopada maksymalne ceny będą stosowane od 1 grudnia. Oświadczenie złożone po 30 listopada skutkuje tym, że cena maksymalna zacznie obowiązywać od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie.

  Gospodarstwa domowe, aby skorzystać z ceny energii elektrycznej 693 zł/MWh nie muszą składać żadnego oświadczenia. Sprzedawca energii elektrycznej dokona samodzielnie stosownego rozliczenia odbiorcy. Wyjątkiem są gospodarstwa domowe, które chcą korzystać w 2023 r. z zamrożonych cen energii elektrycznej w podwyższonych limitach 2,6 MWh lub 3 MWh. Takie gospodarstwa muszą złożyć oświadczenia do swojego sprzedawcy najpóźniej 30 czerwca 2023 r.

  Informacje i wzory oświadczeń odbiorcy w gospodarstwach domowych znajdą u swoich sprzedawców energii. Wzór oświadczenia udostępniło również Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Można je pobrać klikając w link: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2299

26625635

karnickie.info