Wydawca:
MG STUDIO
ul. Jedności Narodowej 33/2
72-310 Płoty

Redaktor Naczelna:
Patrycja Szapiel

Współpraca:
Justyna Ozdoba