Poczynając od 2020 roku zeznania podatkowe za rok ubiegły możemy składać dopiero od 15 lutego, a nie jak było wcześniej od początku roku. Oznacza to niestety, że nawet, jeśli złożymy zeznanie wcześniej, to termin zwrotu nadpłaty będzie liczony od 15 lutego.  

W aktualnie obowiązującym stanie prawnym podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych zobowiązani są do sporządzenia i złożenia do urzędu skarbowego zeznania podatkowego. Skomplikowana struktura zeznania i załączników, w których wykazywane są ulgi, niejednokrotnie sprawia podatnikom problemy z ich samodzielnym wypełnieniem. Zeznania podatkowe można jak dotychczas złożyć w formie papierowej lub elektronicznej, lecz od tego roku zaszły istotne zmiany. Zmianie uległ termin ich złożenia. Od 2020 r. wszystkie zeznania należy składać od 15 lutego br. Zeznania roczne złożone wcześniej będą przez urząd skarbowy traktowane jakby wpłynęły 15.02.2020 r. Od tego dnia liczy się termin ewentualnego zwrotu nadpłaty podatku. Oznacza to, że nawet jeśli złożymy swój PIT wcześniej, to termin zwrotu nadpłaty będzie liczony od 15 lutego. Urząd ma 45 dni na jej zwrot, licząc od dnia złożenia zeznania podatkowego.
Zmienia się także termin złożenia PIT-28 przez osoby płacące podatek zryczałtowany. PIT-28 należy złożyć do 2.03.2020 r.
W związku z powyższymi zmianami usługa Twój e-PIT będzie dostępna dopiero od 15 lutego 2020 r.

karnickie.info