12 stycznia weszła w życie nowelizacja ustawy o dowodach osobistych. Nowelizacja nakłada m.in. na funkcjonariuszy Straży Granicznej obowiązek zatrzymywania dokumentów widniejących w Rejestrze Dowodów Osobistych jako utracone.

Z dniem 12 stycznia 2020 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych .Wprowadzona nowelizacja nakłada min. na funkcjonariuszy Straży Granicznej obowiązek zatrzymywania dokumentów, które znajdują się w Rejestrze Dowodów Osobistych jako utracone. Rejestr ten jest centralnym rejestrem teleinformatycznym, który służy do prowadzenia spraw dotyczących wydawania i unieważniania dowodów osobistych. Z dniem 9 stycznia funkcjonariusze Straży Granicznej sprawdzają w rejestrze każdy dowód osobisty. Jest to czynność która należy do ich zadań służbowych. Kiedy okaże się że osoba kontrolowana posługuje się unieważnionym dokumentem, to zostanie o tym poinformowana, a następnie musi  zwrócić go do organu dowolnej gminy. Natomiast jeśli funkcjonariusz podczas kontroli stwierdzi nieważność dowodu osobistego, to jego posiadacz nie uzyska zgody na wyjazd z Polski, o ile nie będzie posiadał przy sobie innego ważnego dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy .

Na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji można zweryfikować, czy dany dowód osobisty jest unieważniony. Warunkiem jest posiadanie profilu zaufanego.

Szczegóły pod linkiem: obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/sprawdz-czy-dowod-jest-uniewazniony

karnickie.info