Na terenie naszej gminy funkcjonuje 16 świetlic przeznaczonych do integracji lokalnej społeczności. Oprócz szkoleń, imprez i zebrań sołeckich odbywających się w świetlicach, istnieje możliwość wynajęcia budynku na wydarzenia prywatne takie jak m.in. urodziny, wesela, chrzciny, stypy itp. Wraz z nowym rokiem zmieniła się stawka opłat za wynajem świetlic wiejskich w Gminie Karnice.

IMG_9815

Od 1 stycznia  2020 r. w Karnicach, Cerkwicy i Paprotnie opłata za najem trwający do 24 godzin wynosi 500 zł. Za każde kolejne rozpoczęte 24 godziny natomiast 150 zł.

W Konarzewie, Ciećmierzu, Kusinie, Czaplinie Wielkim, Dreżewie, Drozdowie, Niczonowie, Ninikowie, Trzeszynie, Węgorzynie i Skrobotowie wynajęcie świetlicy do 24 godzin to koszt 400 zł. Każde kolejne rozpoczęte 24h to opłata 150 zł.

W Czaplinie Małym i Lędzinie pobierana jest opłata ryczałtowa za najem świetlicy wiejskiej w wysokości 400 zł (do 24h), a każde kolejne rozpoczęte 24 godziny wynosi 150 zł.

W każdej ze świetlic wynajem trwający do 4 godzin wynosi 200 zł, a kolejna godzina to dodatkowe 50 zł.

Świetlice dają również możliwość korzystania z zastawy stołowej. Jej koszt to 100 zł bez względu na ilość wykorzystanych naczyń. Wynajem zastawy odbywa się w ramach zasobów poszczególnych świetlic wiejskich.

Środki finansowe z najmu obiektów stanowią przychód Gminnego Klubu Kultury. Najem obiektów odbywa się na podstawie wniosku złożonego przez najemcę do GKK i zawartej umowy. W przypadku jednoczesnego złożenia wniosków kilku osób na ten sam termin pierwszeństwo mają osoby zameldowane na terenie sołectwa, gdzie położony jest obiekt. Opłaty należy wnieść najpóźniej 7 dni przed planowanym wynajęciem. W przypadku organizacji styp lub przedsięwzięć , których termin rezerwacji jest krótszy niż 7 dni opłatę należy wnieść przed otrzymaniem kluczy do obiektu. W przypadku zniszczeń, uszkodzeń czy kradzieży szkoda zostanie naprawiona przez GKK, a najemca zostanie obciążony kosztami naprawy sprzętu lub jego zakupu.

karnickie.info