Agnieszka Stefańska ponownie Sołtysem Skrobotowa. Mieszkańcy jednomyślnie powierzyli jej funkcję Sołtysa na kolejną kadencję. Pomagać jej będzie Rada Sołecka w składzie: Renata Krzyszycha, Monika Ławniczak i Andrzej Krzyszycha.

10 marca 2020 r. w Skrobotowie  odbyło się zebranie wyborcze w związku z upływem kadencji Sołtys Agnieszki Stefańskiej oraz dotychczasowej rady sołeckiej. Sołtys oprócz tego, że jest gospodarzem wsi, jest również doradcą i pośrednikiem w rozwiązywaniu spraw mieszkańców. W tym wszystkim pomaga mu oczywiście rada sołecka. Starania i ogromne zaangażowanie pani Agnieszki Stefańskiej na rzecz lokalnej społeczności zostały docenione.  Głosami wszystkich zebranych mieszkańców ponownie została ona wybrana na Sołtysa Sołectwa Skrobotowo. Jest to z pewnością ogromny wyraz uznania i zaufania mieszkańców. Wybrano również radę sołecką w składzie: Renata Krzyszycha, Andrzej Krzyszycha i Monika Ławniczak.

Pani Sołtys i Radzie Sołeckiej serdecznie gratulujemy. Życzymy  satysfakcji z realizowanych zadań oraz sprawowanej funkcji, a także tego, aby w codziennym życiu dopisywało zdrowie i pomyślność.

karnickie.info