Wójt Gminy Karnice informuje, że w związku wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego związanego z zagrożeniem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, od dnia 16.03.2020 r. do odwołania zostaje wstrzymana bezpośrednia obsługa petentów.

 

Komunikat

Wójta Gminy Karnice

Wójt Gminy Karnice informuje, że w związku wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego związanego z zagrożeniem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, od dnia 16.03.2020 r. do odwołania zostaje wstrzymana bezpośrednia obsługa petentów. Urząd ogranicza kontakt z mieszkańcami do formy telefonicznej, elektronicznej i listownej.

Petenci mogą kontaktować się z Urzędem Gminy telefonicznie lub drogą elektroniczną:

- kontakt telefoniczny, tel. (91) 3877220 / Fax (91) 3868219

- poczta email: ug@karnice.pl

- EPUAP:  /8x435dvcrs/skrytka  (on-line składanie wniosków, podań, itp.)

Bieżące informacje, formularze oraz dokumenty do pobrania zamieszczane są na stronie  BIP http://bip.karnice.pl

Do dyspozycji mieszkańców gminy pozostaje również tradycyjna, listowna droga kontaktu na adres ul. Nadmorska 7, 72-343 Karnice

Wypełnione wnioski można również dostarczać samemu i wrzucać je do skrzynki podawczej zamontowanej przy wejściu do urzędu gminy.

Zaleca się, aby wszystkie należności z tytułu podatków uiszczać na konto bankowe: BS Gryfice 95 9376 0001 0010 5239 2005 0028

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na konto o numerze: BS Gryfice 80 9376 0001 2007 0010 5239 0011

Powyższe zmiany w organizacji pracy urzędu są wprowadzane w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo.

                                                                            Wójt Gminy Karnice