Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach jako partner Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich po raz kolejny przystępuje do Konkursu pn. Agro-Eko-Turystyczne „Zielone Lato” 2020.

Konkurs ten ma na celu podniesienie jakości usług, promowanie najlepszych obiektów, które świadczą usługi turystyczne na terenach wiejskich oraz reklamowanie dobrych praktyk usługodawców. Wyłonione będą gospodarstwa i obiekty wyróżniające się atrakcyjną i ciekawą ofertą, a także mające wpływ na walory województwa zachodniopomorskiego.

Nabór do konkursu rozpoczął się 1 czerwca i trwać będzie do 13 września. Natomiast  zgłoszeń obiektów można dokonać do 18 czerwca.

Regulamin i dokumenty zgłoszeniowe do konkursu dostępne są na stronie https://zodr.pl/konkursy

zielonelato2020-konkurs

karnickie.info