Od poniedziałku Urząd Gminy w Karnicach będzie przyjmował wnioski rolników o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Jednak w związku z trwającą epidemią wnioski będzie można składać w określonych godzinach.

Urząd Gminy w Karnicach informuje, że w związku trwającą epidemią w celu zapewnienia bezpieczeństwa petentów i pracowników wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego można składać w terminie od 3 sierpnia do 31 sierpnia 2020 roku.

Osobiste załatwianie spraw będzie możliwe w dniach i godzinach niżej wymienionych z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa:

- poniedziałek:  od 11.00 do 14.00,

- wtorek: od 8.00 do 11.00,

- środa: od 11.00 do 14.00,

- czwartek: od 8.00 do 11.00,

- piątek: od 11.00 do 14.00.

W budynku Urzędu Gminy w Karnicach (pomieszczenie byłego Posterunku Policji)

Podobnie jak przy załatwianiu innych spraw każda osoba wchodząca do Urzędu musi mieć zasłonięte usta i nos, w miarę możliwości należy korzystać z własnego długopisu, oczekiwanie na obsługę odbywa się na zewnątrz budynku.

Dokumenty związane z w/w sprawą można również wysyłać tradycyjną pocztą lub wrzucać do skrzynki, która znajduje się przed wejściem do budynku Urzędu Gminy.

karnickie.info