W lasach co raz więcej grzybów. Sprzyja temu ciepła i deszczowa pogoda. Przypominamy kilka najważniejszych zasad zachowania w lesie podczas grzybobrania.

Dużo deszczu i wysoka temperatura powoduje, że w lasach jest bardzo dużo grzybów. Grzybobranie, które cieszy się popularnością i jest równie wyczekiwane, może skończyć się 500 zł mandatem, dlatego trzeba pamiętać o tym, jak się zachować w lesie. Zbieranie grzybów legalne jest w Lasach Państwowych. Grzybiarze natomiast nie mogą wchodzić tam, gdzie obowiązują zakazy. Zakazy najczęściej, jak wynika z ustawy o lasach obowiązują tam gdzie: uszkodzone są drzewostany lub runo leśne, posadzono młody las czy też trwa jego wycinka. Podczas grzybobrania nie należy:

- wypalać roślinności,

- płoszyć i zabijać dzikich zwierząt,

- zaśmiecać lasu,

- niszczyć grzybów i grzybni,

- wjeżdżać do lasu i parkować w miejscach niedozwolonych,

- celowo niszczyć mrowiska i ptasie gniazda,

W Polsce, jako jedynym kraju zbieranie grzybów jest w pełni legalne i bezpłatne, w przeciwieństwie np. do Holandii. Natomiast w Niemczech możemy zebrać określoną ilość grzybów, a za nadmiar ich należy wnieść opłatę. Tak więc szanujmy naszą przyrodę i lasy oraz to, że dają nam swobodę w korzystaniu ze swoich urodzajów. Nie niszczmy tego, co jest dla wielu z nas relaksem i odprężeniem.

grzyby3

karnickie.info