Od grudnia wejdą w życie zmiany dotyczące prawa o ruchu drogowym. Wśród zmian jest m.in. zniesienie obowiązku posiadania przy sobie prawa jazdy, można też będzie wycofać czasowo z ruchu samochód osobowy.

Od 5 grudnia tego roku kierujący pojazdami, którzy posiadają polskie prawo jazdy będą zwolnieni od posiadania przy sobie dokumentu. Przepis ten obowiązuje na terytorium Polski,  a podczas kontroli posiadanie uprawnień będzie sprawdzane w centralnej ewidencji kierowców. Od 4 grudnia natomiast zostanie zniesiony obowiązek wymiany dowodu rejestracyjnego, w którym to widnieje brak miejsca na wpisanie terminu kolejnego badania technicznego pojazdu. Kolejną zmianą jest likwidacja karty pojazdu oraz naklejki z numerem rejestracyjnym jaką umieszczamy na przedniej szybie pojazdu. Dzięki temu posiadacze pojazdów oszczędzą, np. podczas rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy w sumie 94,50 zł (karta pojazdu – 75 zł, nalepka kontrolna – 18,5 zł i  opłata ewidencyjna – 1 zł).

Nowa ustawa ma  wprowadzić możliwość rejestracji lub czasowej rejestracji pojazdu na wniosek właściciela, również przez starostę właściwego ze względu na miejsce czasowego zamieszkania, a także czasowej rejestracji pojazdu na wniosek właściciela w przypadku konieczności przejazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru, również przez starostę właściwego dla miejsca zakupu lub odbioru pojazdu. Daje również możliwości załatwienia formalności związanych z rejestracją nowego pojazdu samochodowego, motoroweru lub przyczepy przez salon sprzedaży autoryzowany przez producenta. Ustawa umożliwi również  zachowanie, na wniosek właściciela pojazdu, dotychczasowego numeru rejestracyjnego. Dzięki temu unikniemy dodatkowej opłaty w wysokości około 80 zł. Nowe przepisy umożliwią również  zwrot zatrzymanego elektronicznie przez kontrolę ruchu drogowego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) przez stację kontroli pojazdów. W takiej sytuacji nie będzie konieczności zwracania się po odbiór dokumentu do jednostki, która zatrzymała dokument.

Nowe przepisy zakładają również rozszerzenie katalogu pojazdów wycofanych czasowo z ruchu o samochody osobowe. Będzie to jednak dotyczyło sytuacji uszkodzonych, a nie chwilowo nieużywanych samochodów. Przywrócenie do ruchu będzie wiązało się przeprowadzeniem dodatkowego badania technicznego pojazdu po naprawie. Ta zmiana pozwoli właścicielowi naprawianego i czasowo wycofanego z użytku samochodu ograniczyć koszty ubezpieczenia pojazdu. Na dzień dzisiejszy czasowo można wycofać z ruchu samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t, ciągniki samochodowe, pojazdy specjalne oraz autobusy.

karnickie.info