Chcesz coś zmienić? Zacząć działać lub rozwinąć swoją działalność? To szkolenie jest dla Ciebie.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Szczecinie zaprasza na szkolenie „Rozwój potencjału osobistego i organizacji”. Szkolenie skierowane jest do osób działających na rzecz lokalnych społeczności, które chcą rozwijać się pod kątem ekonomii społecznej, przedstawicieli fundacji oraz spółdzielni socjalnych, a także prowadzących lub planujących uruchomić odpłatną działalność pożytku publicznego bądź działalność gospodarczą. Szkolenie prowadzone będzie warsztatowo z wykorzystaniem metod aktywizujących (praca w grupach, ćwiczenia, gry i zabawy) oraz przykładów z praktyki.

Program szkolenia obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

- co to jest rozwój? (jakie są kapitały rozwojowe, bariery rozwoju, czy też marketing organizacji),

- kim są liderzy (profile lidera, zarządzanie sobą),

- czym jest organizacja (metamorfozy organizacji ,wyobraźnia organizacyjna),

- jak wprowadzić innowacyjne formy wspierania przedsiębiorczości?

W powyższe zagadnienia wprowadzi uczestników dr Wacław Idziak, który będzie prowadzącym szkolenie. Dr Idziak jest specjalistą z zakresu innowacji społecznych, twórcą wiosek tematycznych na terenie całego kraju, a także twórcą wielu prężnie działających podmiotów ekonomii społecznej powstałych na bazie lokalnych inicjatyw społecznych. Doktor socjologii, absolwent Wydziału Filologicznego Uniwersytetu im A. Mickiewicza w Poznaniu, członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Innowatorów Społecznych „Ashoka”, członek zarządu Sekcji Polskiej Europejskiego Ruchu Odnowy Wsi i Małych Miast ECOVAST, pracownik naukowy Politechniki Koszalińskiej i Uniwersytetu Szczecińskiego.

Szkolenia w trybie online odbywać się będą  w dniach 9 – 30 marca 2021 r. (łącznie 16 godzin podczas 4 spotkań, w każdy wtorek w godz. 16:30 – 19:45)

Zgłoszenia do szkolenia można dokonać klikając w poniższy link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIdfmGPlFmMUJJ7eXgJJrxyFMXjnAtWidtVzZRkyLv7rqk-w/viewform

Wysłanie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie. Liczba miejsc ograniczona (maksymalnie 2 osoby z jednego podmiotu, w przypadku zgłoszenia się większej ilości uczestników niż miejsc, istnieje możliwość ograniczenia do uczestnictwa do 1 osoby z podmiotu).

Z osobami wysyłającymi formularz zgłoszeniowy skontaktują się pracownicy OWES Szczecin celem uzupełnienia dokumentacji formalnej związanej z uczestnictwem w szkoleniu.

karnickie.info