Znalezienie serc dwóch cerkwickich dzwonów skłania do zadania pytania gdzie mogą znajdować się same dzwony? W piątek (9 grudnia) o godz. 17:30 w kościele w Cerkwicy odbędzie się spotkanie z dr. hab. Marcinem Majewskim – specjalistą pomorskiego ludwisarstwa i profesorem Instytutu Historycznego Uniwersytetu Szczecińskiego.

150226501925113

  W piątek 9 grudnia 2022r. o godz. 17:30 w kościele w Cerkwicy odbędzie się spotkanie z dr. hab. Marcinem Majewskim – specjalistą pomorskiego ludwisarstwa i profesorem Instytutu Historycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Spotkanie wiąże się z odnalezionymi w Cerkwicy sercami dzwonów. Dzięki ogromnej wiedzy zaproszonego gościa dowiemy się wielu ciekawostek na temat dzwonów, ich produkcji oraz zabytków jakie skrywają dzwonnice kościołów w naszym powiecie. Najciekawszym wątkiem spotkania będą jednak cerkwickie dzwony i to gdzie mogą znajdować się ich brakujące elementy.

  W imieniu organizatora czyli Gminnego Klubu Kultury serdecznie zapraszamy.

6382271124632

karnickie.info