Tym razem organizowane przez Gminny Klub Kultury spotkanie z cyklu „Historia dla każdego” odbyło się w cerkwickim kościele. Tematem prelekcji dr hab. Marcina Majewskiego było ludwisarstwo na Pomorzu Zachodnim. Wiązało się to z odnalezionymi sercami cerkwickich dzwonów.

2881770306677176780

  W ubiegły piątek odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Historia dla każdego” organizowane przez Gminny Klub Kultury w Karnicach. Tym razem wykład miał miejsce w cerkwickim kościele, a jego tematem było pomorskie ludwisarstwo. Impulsem do organizacji spotkania były dwa serca dzwonów odnalezione w ostatnim czasie na terenie przyległym do plebanii w Cerkwicy. „Dzwony to jeden z najważniejszych elementów w kościele, to one mają serce, duszę, głos i nadaje się im imię podczas chrztu”- od takich słów rozpoczął swój wykład  specjalista w dziedzinie ludwisarstwa pomorskiego dr hab. Marcin Majewski. Prelegent opowiedział zebranym słuchaczom kim byli ludwisarze, jakie wyroby wytwarzali w swoich pracowniach oraz kto najczęściej zlecał ich wykonanie. Dzięki prezentacji multimedialnej zobrazowane zostały sentencje umieszczane na płaszczach dzwonów, a także „podpisy” ich twórców. Zgromadzeni w cerkwickim kościele słuchacze dowiedzieli się, jakie znaczenie dla człowieka miało brzmienie dzwonów, w których ośrodkach miejskich działali ludwisarze oraz czego życzyli sobie za swoje wyroby. Wykład był bardzo ciekawy i rzeczowy. Na zakończenie spotkania z dr hab. Marcinem Majewskim, Dyrektor Gminnego Klubu Kultury uchylił rąbka tajemnicy i opowiedział o małej sensacji.

  Czy cerkwickie dzwony w 1917 roku zostały ściągnięte z dzwonnicy i przetopione na potrzeby prowadzonej wojny? Okazuje się, że jest cień nadziei, iż zostały wyłącznie ukryte. Dyrektor GKK Jacek Kuczkowski zapowiedział działania w celu odnalezienia pozostałych elementów cerkwickich dzwonów. Miejmy nadzieję, że prace zakończą się pomyślnie.

6382271124632

karnickie.info