W Karnicach skradziono bramę ogrodzeniową przepompowni ścieków. W regionie jest coraz więcej kradzieży. Warto zachować czujność i ostrożność.

5622212855468039946

  W nocy z 28 na 29 stycznia br. w Karnicach doszło do kradzieży. Nieznani na chwilę obecną sprawcy ukradli bramę ogrodzeniową przepompowni ścieków. Sprawa została zgłoszona na policję i trwa weryfikacja pojazdu oraz osób znajdujących się na nagraniu monitoringu. Ze względu na wartość skradzionego przedmiotu czyn ten kwalifikowany jest jako przestępstwo, za które grozi nawet 5 lat pozbawienia wolności.

  W regionie odnotowywanych jest coraz więcej kradzieży. Apelujemy do mieszkańców Gminy Karnice o czujność i ostrożność.

karnickie.info