Wójt Gminy Karnice Lech Puzdrowski oraz Dyrektor Gminnego Klubu Kultury w Karnicach Jacek Kuczkowski serdecznie zapraszają na konferencję historyczną „ Klätkow – Eiersberg 8-9 III 1945. Rozstrzelanie przez Niemców jeńców wojennych i robotników przymusowych w marcu 1945 roku”. Wydarzenie odbędzie się 11 marca 2023 r. o godz. 11:00 w Gminnym Klubie Kultury w Karnicach ul. Osiedlowa 18.

W PROGRAMIE:

11:00 Otwarcie konferencji, powitanie Gości, wprowadzenie do tematu

11:15 Marian Klasik „Dziwnowski front – działania wojenne wokół

przyczółka Horst (Niechorze) w marcu 1945 r.”

11:50 dr Łukasz Gładysiak „Szlak bojowy Batalionu „Fenet” 33 Dywizji

Grenadierów SS (1 francuskiej) „Charlemagne” w marcu 1945 r.”

12:25 Przerwa kawowa

12:45 Wojciech Jarząb „Najnowsze ustalenia w sprawie rozstrzelania

przez Niemców we wsi Eiersberg jeńców wojennych i robotników

przymusowych 9 III 1945 r.”

13:20 Dyskusja, wnioski

13:40 Zakończenie konferencji

Celem konferencji jest upowszechnienie wiedzy na temat działań wojennych wokół przyczółka Horst (Niechorze) w marcu 1945 r. ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń, które doprowadziły do egzekucji jeńców wojennych i robotników przymusowych we wsi Eiersberg (obecnie Skalno) 9 marca 1945 r. Egzekucja ta, kwalifikowana jest do największych niemieckich zbrodni wojennych na terenie dawnego powiatu Greifenberg (obecnie gryfickiego). Wydarzenie upamiętnia bezimienny grób oraz sześć pomników i tablic w trzech miejscowościach powiatu. Warto wziąć udział sobotniej konferencji, by dowiedzieć się więcej.

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy.

Konferencja-program

karnickie.info