Dziś mijają 84 lata od wybuchu II wojny światowej. 1 września 1939 roku rozpoczął się jeden z najtrudniejszych rozdziałów historii Polski, Europy i świata. Wstrząsające wydarzenia II wojny światowej zapisały się na kartach historii. Była to największa wojna w dziejach. 

O świcie 1 września 1939 r. wojska niemieckie przekroczyły od północy, zachodu i południowego zachodu granice II Rzeczypospolitej. Symbolicznym początkiem II Wojny Światowej stał się ostrzał polskiej składnicy tranzytowej na Westerplatte w Gdańsku przez pancernik „Schleswig-Holstein”, który rozpoczął się o godzinie 4.45. Żołnierze polscy, mimo ogromnej przewagi agresora, od początku wojny stawili bohaterski opór. Licząca 182 żołnierzy pod dowództwem mjr. Henryka Sucharskiego załoga z Westerplatte przez 7 dni walczyła z liczącymi ponad 2 tys. żołnierzy oddziałami niemieckimi, wspomaganymi przez ciężką artylerię i lotnictwo. Codzienne komunikaty radiowe, że Westerplatte jeszcze walczy, podtrzymywały wolę oporu w całym kraju. Niemiecki plan wojenny zakładał wojnę błyskawiczną polegającą na zmasowanym uderzeniu wszystkich sił w celu przełamania polskiej obrony, okrążenia i zniszczenia głównych sił polskich oraz złamania woli walki.  II wojna światowa zakończyła się w 1945 roku i była największą oraz najkrwawszą wojną w historii ludzkości, w której Polska poniosła największe straty i szkody demograficzne spośród wszystkich państw walczących i okupowanych.

karnickie.info