Bardzo ważną inwestycją, która została zrealizowana w Karnicach jest modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych. Wybudowana w latach dziewięćdziesiątych oczyszczalna została zmodernizowana i unowocześniona.  

Wyeksploatowana oczyszczalnia ścieków w Karnicach została całkowicie przebudowana. Mimo, że  jest ona teraz bardziej kompaktowa, to jej efektywność oczyszczania znacznie wzrosła. Zmalały przede wszystkim koszty eksploatacji, a wpływ na środowisko uległ znacznej poprawie. Zastosowany w obecnej oczyszczalni odpowiedni ciąg technologiczny pozwolił na dwukrotne zwiększenie przepustowości do nawet 150 m3. ” Dzięki zastosowaniu dodatkowej przepompowni, stacji odwadniania osadu i sitopiaskownika poprawiły się wyniki badań ścieku oczyszczonego. Różnica jest znaczna bo parametry w porównaniu z poprzednią oczyszczalnią poprawiły się o 80%. Zastosowany system sterowania przekłada się na łatwiejszą obsługę i dostosowanie odpowiednich ustawień”- mówieł dla karnickie.info Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Karnicach Piotr Strojek.

Różnicę odczuwają także mieszkańcy. Wszystko za sprawą nieprzyjemnego zapachu, który podczas funcjonowania poprzedniej oczyszczalni ścieków komunalnych był momentami uciążliwy.

Przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Karnicach wyniosła 5 900 000 złotych. Realizacja inwestycji była możliwa dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z pierwszej edycji Programu Polski Ład, które wyniosło 4 750 000 zł, a także środkom pochodzącym z budżetu Gminy Karnice w kwocie 1 150 000 zł.

Przed:

DSC_9584 DSC_9605

Po:

DSC_2306 DSC_2349 DSC_2330 DSC_2315

karnickie.info