7 kwietnia odbędą się wybory samorządowe. W Gminie Karnice głosowanie przeprowadzane będzie w czterech obwodach głosowania.  Jak głosować i kiedy głos będzie ważny?

W wyborach na wójta ze względu na zgłoszenie tylko jednej kandydatury wyborca głosuje za wyborem kandydata, stawiając znak „X” na karcie do głosowania w kratce oznaczonej słowem „TAK”. Jeśli wyborca głosuje przeciwko wyborowi kandydata,  znak „X” należy postawić na karcie do głosowania w kratce oznaczonej słowem „NIE”. Przyczyną nieważności głosu jest postawienie znaku „X” w obu kratkach, lub niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce. Żeby wygrać, kandydat musi uzyskać więcej niż połowę ważnie oddanych głosów na TAK.  W przypadku, gdy kandydat, nie uzyska więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, wyboru wójta dokonuje rada gminy.

 Wybory na radnych w naszej gminie odbędą się w pięciu okręgach wyborczych nr: 2,7,12,13, i 14. Głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata. Przyczyną nieważności głosu będzie postawienie znaku „X” przy nazwisku więcej niż jednego kandydata, a także niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce.

W wyborach do rady powiatu oraz sejmiku województwa głosować można tylko na jednego kandydata ze wszystkich list. Stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu.

W niedzielę 7 kwietnia głosowanie w lokalach wyborczych w Cerkwicy, Karnicach, Skrobotowie i Paprotnie odbywać się będzie w godzinach od 7:00 do 21:00.

karnickie.info