Zmiany, które szykują się w 500+ mają być  udogodnieniem dla rodziców, którzy samotnie wychowują dzieci. Do ustalenia świadczenia na pierwsze dziecko nie będzie wymagane ustalone prawo do alimentów. Jest to tylko jedna ze zmian w programie. Ponadto m.in. podwyższeniu ma ulec kryterium dochodowe.

Do tej pory  rodzic, wychowujący samotnie dziecko musiał posiadać ustalone prawo do alimentów aby otrzymał świadczenie 500+. Taka procedura była powodowana w dużej mierze fałszowaniem deklaracji, ukrywaniem dochodów, czy też pozostawaniem w nieformalnym związku.

Zmienić się ma także wysokość kryterium dochodowego dla programu 500+. Przyjęte normy  muszą zostać zmienione ze względu na dwa czynniki: wyższą płacę minimalną i niższe bezrobocie. Obecne kryteria do przyznania 500+ na pierwsze dziecko to 800 zł dla rodzin wychowujących zdrowe dziecko i 1200 zł jeśli w rodzinie wychowywane jest niepełnosprawne dziecko. Do trzech miesięcy ma także zostać wydłużony termin na złożenie wniosku o 500+ w przypadku noworodka. Wprowadzone zostaną także regulacje pozwalające zachować ciągłość świadczenia 500+ w przypadku śmierci rodzica, który je otrzymał.

 karnickie.info