Wczoraj po godz. 20-ej doszło do dużego i groźnego pożaru budynków gospodarczych w Dreżewie. W budynkach składowana była słoma. W akcji gaszenia pożaru brały udział jednostki OSP z gmin Karnice i Rewal oraz PSP z Gryfic.

20190818_220041

Pierwszy zgłoszony został pożar ścierniska w okolicy Janowa tuż po godz. 20-ej. Znajdujący się na polowaniu myśliwy zauważył trzech młodych ludzi na rowerach, którzy prawdopodobnie rozniecili pożar. W kilkanaście minut później zapaliły się budynki gospodarcze przylegające do drogi w kierunku Pustkowa na terenie gospodarstwa w Dreżewie. W budynkach składowane było około 60 balotów słomy. Z bardzo szybko rozprzestrzeniającym się ogniem walczyły jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Karnic, Cerkwicy, Pobierowa i Niechorza oraz Państwowej Straży Pożarnej z Gryfic. Dodatkowe zagrożenie stwarzała bliskość wielorodzinnego budynku mieszkalnego i zadymienie. Akcja gaśnicza trwała przez całą noc. Dogaszanie i usuwanie tlącej się słomy potrwa również w dniu dzisiejszym.

20190818_22260020190818_220333

karnickie.info