W Pogorzelicy rozpoczynają się prace związane z przebudową ulicy Spokojnej. Wykonawcą prac będzie firma Profis sp. z o.o. z Gryfic. Wartość inwestycji to 878 229,84 zł. Nowa nawierzchnia zostanie wykonana z kostki polbrukowej. Przebudowa potrwa do lata przyszłego roku.

IMG_0107

foto: Radny Tomasz Zelwak, Jolanta Żwiereło z firmy Profis sp. z o.o. i Wójt Lech Puzdrowski po podpisaniu umowy na przebudowę ul. Spokojnej w Pogorzelicy

Rozpoczynają się prace przy przebudowie ulicy Spokojnej w Pogorzelicy. Dotychczasową nawierzchnię gruntową zastąpi nowa wykonana z kostki pobruk. Nowa nawierzchnia będzie ciągiem pieszo-jezdnym o szerokości o szerokości od 4 do 5 metrów. Wartość planowanej inwestycji według podpisanej umowy z wykonawcą firmą Profis sp. z o. o. z Gryfic wynosi 878 229,84 zł. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wyniesie 350 519,64 zł. Ze środków własnych Gmina dołoży do inwestycji 527 710,20 zł. Oferta firmy Profis była najniższą z czterech, które wpłynęły w przetargu na wykonanie inwestycji. Pozostałe oferty były wyższe (najdroższa na kwotę 1 259 070,34 zł). Zgodnie z umową prace maja zakończyć się do sierpnia 2020 roku. Wykonawca deklaruje jednak zakończenie inwestycji przed rozpoczęciem sezonu wakacyjnego. Oczekiwana przez mieszkańców przebudowa ulicy Spokojnej poprawi komunikację i wzbogaci wizerunek miejscowości oraz wpłynie na rozwój turystyczny.

IMG_1351a

mapa

karnickie.info