26 czerwca w Zespole Szkół Publicznych w Karnicach odbyło się zakończenie roku szkolnego 2019/2020. Po ciężkim dla każdego okresie nauki zdalnej nadszedł dzień podsumowania. Uczniowie klas I-VII spotkali się ze swoimi wychowawcami w niecodziennych okolicznościach, by odebrać  świadectwa oraz  nagrody.IMG_5645

IMG_5733

Rok szkolny zakończyli również absolwenci czyli klasa ósma, która spotkała się niestety po raz ostatni w murach szkoły. Przed nimi nowy etap życia, mają za sobą wybory szkół średnich, a także plany na przyszłość sięgające nawet zdobycia szczebli prezydenckich. Dyrektor Szkoły Teresa Szydłowska życzyła wszystkim uczniom  zdobywania sukcesów, by nigdy się nie poddawali i dążyli do wyznaczonych celów. Na spotkanie z uczniami przybyli również władze gminy         Wójt Lech Puzdrowski, Radny Jerzy Kosiorowski, Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Przeździęk i Wiceprzewodniczący Robert Janek, którzy również życzyli wielu sukcesów i spełnienia  na dalsze lata edukacji. Tegoroczni absolwenci byli wizytówką karnickiej szkoły nie tylko na szczeblu gminnym ale także wojewódzkim, za co zostali wyróżnieni. Najlepsze osiągnięcia w nauce zdobyli :

Marcelina Stefańska ze średnią ocen 5,8  która otrzymała  Stypendium Wójta Gminy Karnice i pamiątkową  statuetkę najlepszego absolwenta.

Aleksandra Grymaszewska ze  średnią ocen 5,2.

Konrad Urbanek średnia ocen  5,4.

Zuzanna Brej średnia ocen 4,8.

Listy Gratulacyjne złożono również na ręce Pani Agnieszki Stefańskiej, Lucyny Brej, Doroty Grymaszeskiej , Małgorzaty Urbanek, a słowa wdzięczności i podziękowania trafiły do wszystkich rodziców angażujących się w wydarzenia i życie szkoły. Jak śpiewał Ryszard Rynkowski „Szczęśliwej drogi już czas” . Takiej właśnie drogi edukacyjnej i prywatnej życzymy tegorocznym absolwentom karnickiej szkoły.

IMG_5738 IMG_5797 IMG_5787 IMG_5783 IMG_5874 IMG_5860 IMG_5850 IMG_5892 IMG_5880