Gmina Karnice pozyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację dwóch ważnych inwestycji. Pozyskane środki pomogą w budowie kanalizacji sanitarnej na ul. Polnej w Cerkwicy i w Gościmierzu oraz przebudowie stacji uzdatniania wody.

 

BELKA1Dwie inwestycje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej zostaną zrealizowane przez Gminę Karnice dzięki dofinansowaniu pozyskanemu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Pierwsza z inwestycji obejmować będzie budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią w Gościmierzu oraz na ul. Polnej w Cerkwicy. Wybudowana zostanie kanalizacja o łącznej długości 2,685 km. Planowana kwota inwestycji to 1 400 000 zł. Dofinansowanie wyniesie 783 965 zł.

Drugie  dofinansowane w wysokości 814 193 zł zadanie to modernizacja hydroforni w Cerkwicy. Nowoczesne pompy, zmieniony proces filtracji i budowa zbiorników retencyjnych zapewni mieszkańcom stałe ciśnienie wody w sieci nawet w okresie dużych poborów oraz poprawi jej jakość. Przebudowa stacji oraz nowe zagospodarowanie terenu wpłynie pozytywnie na wizerunek okolicy. Wartość całej inwestycji to 1 279 000 zł.

Pozostałe środki potrzebne na realizację zadań zostaną przeznaczone z budżetu Gminy Karnice. Wykonawca zostanie wyłoniony w przetargu ogłoszonym jeszcze w tym roku. Oba przedsięwzięcia zostaną zrealizowane do maja 2022 r. Będą to jedne z większych inwestycji wodno-kanalizacyjnych w naszej gminie w ostatnim czasie.

karnickie.info