Zawierające metale ciężkie zużyte baterie nie powinny trafiać do kosza na śmieci. W budynku Urzędu, świetlicach wiejskich i szkołach znajdują się specjalne pojemniki, do których możemy wrzucać zużyte baterie.

Baterie i akumulatory różnego typu towarzyszą nam w każdej dziedzinie życia. Znajdują się  w zegarkach, dziecięcych zabawkach, aparatach fotograficznych, pilotach do sprzętu RTV itp. Po wykorzystaniu zawartej w nich energii bardzo często mechanicznie wyrzucamy je do pojemnika z innymi odpadami, nie zważając na fakt, iż zaliczane są do odpadów niebezpiecznych. Zużyte baterie zawierają metale ciężkie jak np. rtęć, ołów, kadm czy lit zagrażające środowisku i naszemu zdrowiu. Żadna zużyta bateria nie powinna więc trafić do kosza na śmieci.

Co zatem zrobić ze zużytymi bateriami?

Należy pamiętać o pozbywania się ich w sposób odpowiedni, który zapewni ich należytą utylizację. Na terenie Gminy Karnice prowadzona jest zbiórka tego rodzaju odpadów. W Urzędzie Gminy, świetlicach wiejskich oraz szkołach znajdują się specjalne pojemniki, do których mieszkańcy mogą wrzucać wszystkie zużyte baterie. To od nas zależy czy staną się one źródłem zanieczyszczenia środowiska czy też nie.

Zachęcamy więc do korzystania ze specjalnych pojemników na te niebezpieczne odpady.

karnickie.info