Rolnicy, których uprawy dotknęły niekorzystne warunki atmosferyczne  mogą składać wnioski dotyczące szacowania szkód w rolnictwie. Dotychczas znane wszystkim wnioski w formie papierowej nie są już dostępne, a w ich miejsce pojawiła się forma elektroniczna.

Nowa metoda wnioskowania pobiera już z systemu potrzebne załączniki np. mapki uprawne oraz klasyfikację gleby. Pozwoli to na szybsze i łatwiejsze oszacowanie powstałej straty.  Warunkiem jest jednak posiadanie na stronie www.gov.pl profilu zaufanego. Nie jest to skomplikowana czynność by posiadać taki profil, gdyż  klikając w poniższy link dowiemy się krok po kroku, jak taki profil założyć:

https://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-oszacowanie-spowodowanych-przez-susze-strat-w-uprawach-rolnych?fbclid=IwAR0FnQS9bxKIj8n2YJmEujXnE2LNl2yyRlVe_KozT4sB_Q03nfAz-ll4IPA.

Posiadanie profilu zaufanego umożliwia również korzystanie z możliwość załatwienia wielu innych spraw urzędowych na terenie całego kraju.

karnickie.info