Niezwykłego odkrycia dokonano dziś podczas prac remontowych prowadzonych w cerkwickiej plebanii. W starym piecu chlebowym znaleziono serce dzwonu kościelnego z 1855 roku.

serce dzwonu znalezione w cerkwickiej plebani

  Dzisiejszego poranka podczas prac remontowych cerkwickiej plebanii dokonano niecodziennego odkrycia. W starym chlebowym piecu znaleziono ukryty skarb, jakim jest serce dzwonu. Na ważącym około 20 kg znalezisku widnieje napis Nitz 1855, co może świadczyć, że powstał on właśnie w 1855 roku. Według źródeł historycznych dzwony do cerkwickiego kościoła odlewał Carl Voss – ludwisarz ze Szczecina. Data znalezionego dziś skarbu wskazuje na to, że pochodzi on właśnie ze szczecińskiej pracowni C.Voss & Sohn. Przyjęte jest, że serce dzwonu stanowi 4% jego całkowitej masy. Świadczyłoby to o tym, że dzwon, którego serce skrywała cerkwicka plebania mógł ważyć około 500 kg.

  W ostatnim czasie głośno było o legendzie dotyczącej zakopanego dzwonu. Po publikacji legendy na stronie sołectwa Cerkwica z sołtysem Markiem Grzelakiem skontaktował się Pan Dariusz, który znalazł w jednym z antykwariatów mapę Zirkwitz (Cerkwicy). Według niej dzwon z legendy znanej przez mieszkańców miejscowości zakopany jest na terenie obecnego gospodarstwa rolnego w okolicy Pałacu rodziny von Sydow. Sprawą tą zajmuje się Stowarzyszenie Eksploracyjne Na Rzecz Ratowania Zabytków im. św. Korduli z Kamienia Pomorskiego. Niestety mimo pozwoleń od konserwatora zabytków przeszukanie terenu jest niemożliwe, gdyż obecnie nie ma możliwości kontaktu z właścicielem gruntu.

  Kto i kiedy schował serce dzwonu do chlebowego pieca? Czy jest to część zakopanego dzwonu, o którym mówi legenda? Czy jego dźwięk towarzyszył dawnym mieszkańcom Cerkwicy podczas ważnych wydarzeń i ostrzegał ich przed niebezpieczeństwami? Gdzie znajdują się pozostałe części dzwonu? Ta sprawa wiąże się z tymi i wieloma innymi pytaniami, na które może już wkrótce uda się uzyskać odpowiedzi.

serce dzwonu napis

foto: napis na sercu dzwonu

piec w którym znaleziono skarb

foto: piec chlebowy w cerkwickiej plebanii

mapa z zaznaczonym miejscem zakopania dzwonu

foto: mapa, które może wskazywać miejsce ukrycia dzwonu

karnickie.info