W przyszłym roku podwyższone zostaną opłaty za używanie odbiorników radiowo-telewizyjnych. Za używanie radia i telewizora opłata wyniesie 24,50 zł miesięcznie. Jednak nie wszyscy muszą taką opłatę ponosić. Zobacz, czy nie jesteś uprawniony do zwolnienia?

W dzisiejszych czasach większość z nas jest posiadaczem radia lub telewizora, bo czym by był dzień bez muzyki, bądź wieczór bez ulubionego serialu. Lecz czy oprócz tego, że wiemy co lubimy słuchać i oglądać, to czy wiemy także o opłacaniu abonamentu? Obowiązują opłaty za używanie odbiorników radiowo-telewizyjnych wprowadzone przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Na rok 2021 zostały zaplanowane podwyżki, które przedstawiają się następująco: dotychczasowa opłata za używanie odbiornika radiowego  wynosiła 7,00 po podwyżce wynosić będzie 7,50zł, natomiast za używanie radia i telewizora jednocześnie zapłacimy już 24,50 zł a nie jak dotychczasowo 22,70 zł. Jeśli ktoś uchyla się od płatności abonamentu grozi mu kara o wartości 30–krotności miesięcznej opłaty abonamentowej. Można jednak być zwolnionym z opłat abonamentu RTV. By tak się stało należy zgłosić się do pobliskiego urzędu Poczty Polskiej i przedłożyć stosowne dokumenty, które według poniższej klasyfikacji zwolnią nas z opłaty. Do zwolnienia z opłaty kwalifikują się  osoby :

- o znacznym stopniu niepełnosprawności lub trwałej bądź okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,

- niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu,

- niewidomi, których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc.

- bezrobotni,

- kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi bądź ich rodziny,

- osoby mające prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych np. zasiłku stałego, zasiłku okresowego bądź zasiłku przedemerytalnego,
- osoby mające ukończone 75 lat,
- osoby mające ukończone 60 lat i pobierające emeryturę, której wartość miesięczna nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia,
- osoby z I grupą inwalidzką,
- osoby całkowicie niezdolne do pracy.

karnickie.info