Od soboty cała Polska znajduje się w żółtej strefie, z wyjątkiem 38 powiatów objętych strefą czerwoną. To skutek wzrostu zakażeń COVID-19. Oznacza to m.in. że w sklepach, autobusach i na ulicach trzeba nosić maseczki.  

info strefa

Do soboty w Polsce funkcjonowały trzy strefy: zielona, żółta i czerwona.

Od soboty 10 października strefa żółta zakażeń COVID-19 została rozszerzona na cały kraj. Tak jak dotychczas istnieje również strefa czerwona ze specjalnymi zasadami. Co to oznacza? Między innymi w naszym powiecie wprowadzone zostały bardziej rygorystyczne obostrzenia, w tym obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej (również na świeżym powietrzu). Co ważne, zwolnione z tego obowiązku są jedynie osoby, które posiadają zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający niepełnosprawność.

Ponadto w strefie żółtej obowiązywać będą limity pasażerów w środkach komunikacji na poziomie 50% dostępności miejsc. Imprezy sportowe, kulturalne i seanse kinowe mogą odbywać się przy zachowaniu limitu 25% zajętych miejsc przeznaczonych dla publiczności. Targi i gastronomia to limit 1 osoba/4 m², siłownie 1 osoba/7 m², a parki rozrywki 1 osoba/10 m². Wesela i inne uroczystości mogą się odbywać przy limicie 75 uczestników (z wyjątkiem obsługi).

Nadal będzie obowiązywało ograniczenie dotyczące liczby uczestników zgromadzeń. Może to być maksymalnie 150 osób. Uczestnicy muszą zakrywać usta i nos, a także zachować minimum 1,5 m odległości od innych osób. Dodatkowo, pomiędzy zgromadzeniami musi zostać zachowana odległość  minimum 100 m. Od czwartku 15 października będą obowiązywały również godziny dla seniorów. W godzinach od 10:00 do 12:00 w sklepach, drogeriach, aptekach czy punktach pocztowych zakupy będą mogły robić wyłącznie osoby po 60 roku życia.  Dbajmy o siebie. Respektowanie obowiązujących zasad w związku z pandemią koronawirusa to przejaw odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka.

karnickie.info