Od dziś na terenie całego kraju obowiązują nowe obostrzenia mające na celu zahamowanie rozwoju epidemii koronawirusa. Nauka w klasach IV-VIII szkół podstawowych będzie odbywała się w trybie zdalnym. Zawieszona zostaje działalność siłowni i basenów oraz działalność gastronomiczna w formie stacjonarnej.

W związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną wprowadzone zostały nowe ograniczenia. Od dziś (24 października) cała Polska jest w tzw. czerwonej strefie. Lista nowych  zasad bezpieczeństwa:

- nauka w klasach IV-VIII w trybie zdalnym,

- w godzinach 8:00 – 16:00 przemieszczanie się osób do lat 16 pod opieką dorosłego,

- szkoły wyższe i ponadpodstawowe w trybie zdalnym,

- wydarzenia sportowe bez udziału publiczności,

- wydarzenia kulturalne do 25% udziału publiczności,

- zawieszona działalność basenów, Aquaparków i siłowni,

- zawieszenie działania sanatoriów (z możliwością dokończenia trwających turnusów),

- lokale gastronomiczne i restauracje – zakaz działalności stacjonarnej (jedynie na wynos i dowóz),

- 5 osób na 1 kasę w placówkach handlowych o powierzchni do 100 m²,

- 1 osoba na 15 m² w placówkach handlowych  o powierzchni powyżej 100 m²,

- w transporcie publicznym zajętych może być 50 % miejsc siedzących lub 30 % wszystkich,

- ograniczenie imprez, spotkań i zebrań oraz zgromadzeń publicznych do 5 osób spoza gospodarstwa domowego,

- ograniczenie przemieszczania się osób 70+ z wyłączeniem wykonywania czynności zawodowych, zaspokajania niezbędnych potrzeb życia codziennego oraz sprawowania i uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego.

karnickie.info