Rozpoczęła się rejestracja seniorów na szczepienia ochronne przeciwko SARS-CoV-2. Szczepienia realizował będzie NZPOZ Medyk w Karnicach przy ul. Szkolnej 13. Rejestracja telefoniczna pod nr telefonu 884 054 635.

Wójt Gminy Karnice informuje, że od 15 stycznia rozpoczyna się rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy skończyli 80 lat. Natomiast od 22 stycznia zarejestrować się będą mogły osoby powyżej 70. roku życia. 25 stycznia rozpoczną się szczepienia dla zarejestrowanych seniorów.

Na konkretny termin szczepienia mogą zarejestrować się:

– od 15 stycznia 2021 r. osoby, które skończyły 80 lat

– od 22 stycznia 2021 r. osoby, które skończyły 70 lat

Zapisy na szczepienia prowadzi NZPOZ Medyk ze Świerzna pod numerem telefonu 884 054 635 lub za pośrednictwem całodobowej infolinii pod numerem 989.

Sczepienia odbywać się będą od wtorku do czwartku w Karnicach, przy ul Szkolnej 13 (w gabinecie lekarskim przy hali sportowej)

Szczegółowe informacje na temat szczepień można uzyskać bezpośrednio w NZPOZ Medyk w Świerznie lub na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/rejestracja

W związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 Gmina Karnice zapewni transportu do punktów szczepień dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do tych miejsc.

Osobami uprawnionymi do takiego transportu są:

– osoby niepełnosprawne tj. posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami,
– osoby mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień.

Zgłoszenia potrzeby zapewnienia transportu do punktu szczepień oraz informacje na ten temat można uzyskać od 15 stycznia 2021 r. w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 15.00 w Urzędzie Gminy Karnice pod numerem telefonu 785 600 577. Osoby, które będą chciały zgłosić potrzebę transportu muszą być już zarejestrowane do szczepienia.

Wójt Gminy Karnice
Lech Puzdrowski