Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza do wzięcia udziału w  konkursie „Sołtys roku”. Dla wielu jest to okazja by docenić wyjątkowego sołtysa działającego na rzecz lokalnej społeczności. 

To właśnie sołtys jest tym, który na pierwszej linii boryka się z  problemami mieszkańców, działa społecznie i dba o dobro swojej miejscowości. Zgłoszenia do konkursu „Sołtys roku 2021” mogą dokonywać: rady sołeckie, mieszkańcy sołectwa(co najmniej 10 osób), rady parafialne, organizacje pozarządowe i społeczne działające na wsi, stowarzyszenia sołtysów oraz przedstawiciele władzy samorządowej. Zgłoszenia należy przesyłać do 30 kwietnia 2021 r. na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin z dopiskiem „Konkurs Sołtys Roku 2021”. Wszelkie informacje oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie Wydziału Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego WZ: www.wrir.wzp.pl. Na laureatów, którzy sprawowali swoją funkcję przez co najmniej cały rok 2020 oprócz tytułu „Sołtys Roku”, czekają też nagrody finansowe.

plakat soltys

karnickie.info