Po raz pierwszy w tym roku, a dwudziesty piąty w tej kadencji obradować będą w czwartek radni naszej gminy. Porządek obrad obejmuje zmiany w budżecie oraz uchwalenie Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

W czwartek na godzinę 11.00 zwołano XXV sesję Rady Gminy Karnice w obecnej kadencji. Na pierwszej sesji w tym roku radni będą obradować nad przesunięciem zaoszczędzonych w wyniku przetargu na przebudowę drogi w Paprotnie środków na rozbudowę remizy OSP w Karnicach. Porządek obrad obejmuje także uchwały w sprawie nabycia nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, sprzedaży nieruchomości w Niczonowie i Paprotnie oraz nadania nazwy ulicy w Lędzinie.

Przyjęte mają zostać Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2025 i Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi w 2021 r. Na realizację tego ostatniego przewidziano w bieżącym roku 28 000 zł, głównie na opłacenie kosztów pobytu zwierząt w schronisku. Radni przyjmą także plany pracy Rady Gminy i poszczególnych komisji. Rada rozstrzygnie także o trybie i harmonogramie opracowania Strategii Rozwoju Gminy Karnice.

karnickie.info