Do piątku odbywać się będzie zbiórka zużytych opon z samochodów osobowych. Opony należy dostarczyć samodzielnie na plac przy oczyszczalni ścieków w Karnicach.

W dniach od 15.11.2021 r. do 19.11.2021 roku odbywa się zbiórka zużytych opon z gospodarstw domowych na terenie Gminy Karnice. Przyjmowane będą tylko opony czyste (bez zanieczyszczeń oraz felg) z samochodów osobowych w ilości do 4 szt. z nieruchomości. Opony z pojazdów rolniczych oraz ciężarowych nie będą przyjmowane.

Opony należy dostarczyć w ww. dniach samodzielnie na plac przy oczyszczalni ścieków w Karnicach w godz. 8:00 -14:00.

Więcej informacji na temat zbiórki można uzyskać pod numerem tel. 91 38 77 222.

karnickie.info