Informujemy, że zmieniły się wytyczne dotyczące weryfikacji osób uprawnionych w projekcie „Granty PPGR-Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”. Dokument poświadczający zatrudnienie w PGR jest obowiązkowym dokumentem do otrzymania wsparcia. Mogą to być zaświadczenia, świadectwa pracy lub inne dokumenty wystawione przez instytucje organów publicznych.

Dokumenty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Karnice do dnia 22.11.2021 r.

Niedostarczenie takiego dokumentu może skutkować wykluczeniem z projektu.

karnickie.info