Szkoła Podstawowa w Cerkwicy wzięła udział w Warsztatach Edukacyjnych organizowanych przez Gaz-System. Poza wiedzą o wydobyciu i zastosowaniu gazu uczniowie i szkoła otrzymali również nagrody.

778479152079712474

   W ostatnim czasie w Szkole Podstawowej w Cerkwicy realizowany był  projekt „Warsztaty Edukacyjne GAZ – SYSTEM S.A. 2021”, pod patronatem Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz System S.A. Warunkiem zakwalifikowania się było nadesłanie pracy plastycznej dotyczącej zastosowania, używania i wydobycia gazu ziemnego. Pracę, dzięki której szkoła zakwalifikowała się do projektu wykonała Beata Gabryś.

   W projekcie udział wzięły klasy VII i VIII. Polegał on na warsztatach i doświadczeniach dotyczących właściwości gazu ziemnego, dystrybucji oraz praw z nim związanych. Uczniowie poznali metody budowy rurociągu gazowego i sposoby transportu gazu drogą wodną. Podczas zajęć wykonano doświadczenia dotyczące prawa Pascala, sprężania i rozprężania gazu, a także sprawdzające jego istnienie poprzez nurka Kartezjusza. Etap finałowy polegał natomiast na rozwiązaniu quizu zdobytej wiedzy. Wyniki testu wyłoniły trzech zwycięzców, którymi zostali uczniowie kl.VIII: Jakub Husejko, Tomasz Płażalski i Marcin Sać. Laureaci otrzymali nagrody w postaci słuchawek Bluetooth z mikrofonem i czytnikiem kart micro SD. Nagrodzona została również cerkwicka szkoła. Otrzymany zestaw do budowy modeli związków chemicznych (nieorganicznych i alifatycznych) z pewnością urozmaici każde zajęcia lekcyjne z chemii.

   Koordynatorem projektu była Pani Dyrektor Emilia Moreń, a opiekę nad nim sprawowała również Pani Jolanta Kędziera.

461438142314146307044340676459713963779702831

karnickie.info