W ramach trzech edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Gmina Karnice otrzymała dofinansowanie w łącznej wysokości 18 907 500 zł. Dziś Wójt Lech Puzdrowski odebrał symboliczny czek na dwie kolejne inwestycje. 

powyżej: odbiór symbolicznego czeku z III edycji Programu – Dyrektor Teresa Szydłowska, minister Paweł Szefernaker, Sołtys Marek Grzelak, Poseł Michał Jach i Wójt Lech Puzdrowski; poniżej: odbiór symbolicznego czeku z II edycji Programu – Wójt Lech Puzdrowski, Dyrektor Regionalny BGK Anna Pawlak, Przewodnicząca PiS Powiatu Gryfickiego Katarzyna Dyczyńska, Poseł Leszek Dobrzyński, Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.

DSC_1943

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.

Dziś Wójt Gminy Karnice Lech Puzdrowski wraz z Sołtysem Sołectwa Cerkwica Markiem Grzelakiem i Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Karnicach Teresą Szydłowską odebrał symboliczny czek na dofinansowanie kolejnych dwóch inwestycji. To dofinansowanie przyznane zostało w ramach trzeciej edycji przeznaczonej dla gmin popegeerowskich. Pozyskano środki na przebudowę świetlicy w Cerkwicy i modernizację szkoły w Karnicach.

W dotychczasowych trzech edycjach Programu Gmina Karnice pozyskała środki na:

- rozbudowę oczyszczalni ścieków w Karnicach – 4 750 000 zł,

- budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Karnicach – 1 140 000 zł,

- budowę oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej w Trzeszynie – 1 425 000 zł,

- przebudowę dróg w Cerkwicy, Ciećmierzu, Karnicach i Skalnie (polbruk) – 5 605 000 zł,

- przebudowę dróg w Lędzinie i Karnicach (nawierzchnia asfaltowa) – 1 567 500 zł,

- rozbudowę i modernizację oświetlenia ulicznego – 990 000 zł,

- przebudowę świetlicy w Cerkwicy – 2 450 000 zł,

- modernizację szkoły w Karnicach – 980 000 zł.

Warto zaznaczyć, że nie są to jedyne środki inwestycyjne pozyskane w ostatnim czasie przez Gminę Karnice. Gmina otrzymała również środki m.in. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.DSC_2018

 

foto: Wójt Lech Puzdrowski z Grzegorzem Burczą, Joanną Duzinkiewicz i Katarzyną Dyczyńską, którzy wspierali Gminę w pozyskaniu dofinansowania

DSC_1990

 foto: samorządowcy z powiatu gryfickiego z czekami II edycji

karnickie.info