Gminny Klub Kultury zaprasza na wernisaż wystawy „W poszukiwaniu nowego domu. Migracje ludności na Pomorzu Zachodnim w latach 1945 -1950″. Otwarciu wystawy towarzyszyć będzie krótki wykład pracowników Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie.

Zaproszenie skierowane jest nie tylko do tych, którzy interesują się historią Pomorza, ale również do tych, których przodkowie przybyli z różnych stron II Rzeczpospolitej. Wystawa została przygotowana przez OBEP IPN w Szczecinie i przedstawia proces migracji ludności oraz kształtowania się społeczeństwa polskiego na Pomorzu Zachodnim po II wojnie światowej. Podejmuje ona tematykę związaną z adaptacją „nowych” mieszkańców w obcych i niezwykle trudnych warunkach. Doskonale opisuje problemy związane z pobytem na tych terenach Armii Czerwonej, a także powstawanie zrębów polskiej administracji, oświaty i kultury. Wernisaż odbędzie się w piątek 30 września br. o godz. 17:00 w Gminnym Klubie Kultury w Karnicach ul. Osiedlowa 18.

karnickie.info