16 najmłodszych strażaków z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Karnicach otrzymało nowe kompletne umundurowanie. Zakup został sfinansowany z budżetu Gminy Karnice.

333000435976803299

  11 listopada w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Karnicach odbyło się oficjalne wręczenie umundurowania dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Młodzi adepci pożarnictwa otrzymali kompletny mundur składający się z bluzy, spodni oraz czapki z daszkiem. Wręczenia dokonał Wójt Gminy Karnice Lech Puzdrowski oraz druhowie OSP Karnice. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Karnicach liczy obecnie 16 dzieci. Jednolite umundurowanie pozwoli młodym strażakom godnie reprezentować jednostkę podczas ważnych wydarzeń, uroczystości i zawodów sportowo-pożarniczych. Dzięki działalności MDP dzieci mają okazję pogłębiać wiedzę pożarniczą oraz poznać taktykę działań ratowniczo-gaśniczych. Znajomość sprzętu będącego na wyposażeniu jednostki pozwoli członkom drużyny pomagać w strażnicy starszym druhom, a w przyszłości zostać wzorowymi strażakami OSP.

  Umundurowanie dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Karnic w całości sfinansowane zostało z budżetu Gminy Karnice.

karnickie.info