W Drozdowie odbyły się wybory sołtysa i rady sołeckiej. Na funkcję sołtysa ponownie wybrana została Marta Mruk. Jednomyślny wybór to wyraz poparcia i uznania dla dotychczasowych działań. Wybrano także radę sołecką w składzie: Natalia Mruk, Marta Wiśniewska, Marcin Krompiewski, Maria Jańczyk i Grzegorz Majkut.

  W czwartek 23 listopada w świetlicy wiejskiej w Drozdowie odbyły się wybory sołtysa i rady sołeckiej. Mieszkańcy byli zgodni w kwestii dalszego powierzenia funkcji sołtysa Marcie Mruk. Jednomyślny wybór Marty Mruk, potwierdza, że dotychczas sprawnie i dobrze radziła sobie z powierzoną jej funkcją. W dalszym działaniu i prowadzeniu sołectwa wspierać ją będą członkowie rady sołeckiej w składzie: Natalia Mruk, Grzegorz Majkut, Marta Wiśniewska, Marcin Krompiewski i Maria Jańczyk. Podczas zebrania mieszkańcy poruszyli ważne dla nich zagadnienia związane z odwodnieniem miejscowości i oświetleniem.

  „Dziękuję mieszkańcom za zaufanie i powierzenie ważnej dla mnie funkcji. Jest to moja trzecia kadencja ,w której sprawowaćbędę obowiązki sołtysa. Mam nadzieję, że nasza współpraca będzie przebiegać sprawnie, tak jak w ubiegłych latach. Mam kilka pomysłów na zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości i myślę że dzięki współpracy z radą sołecką i mieszkańcami uda nam się osiągnąć założony cel. Chciałabym również by całe społeczeństwo sołectwa Drozdowo włączyło się w działania i integrację . Sądzę że razem możemy zdziałać więcej ” – mówiła dla Karnickie.info Sołtys Marta Mruk.

  Serdeczne gratulacje i życzenia wytrwałości oraz dążenia do wyznaczonego celu dla  gospodarza wsi oraz rady sołeckiej składa redakcja Karnickie.info.

karnickie.info