Bizon Cerkwica otrzymał dofinansowanie w wysokości 10 000 zł z Programu Klub. Program jest finansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Z pozyskanych środków sfinansowane zostaną zakup sprzętu i organizacja treningów dla najmłodszych piłkarzy.

7758618543376108501

  Dzięki programowi Klub – edycja 2022 GKS Bizon Cerkwica zyskał nowy sprzęt sportowy. Bizon jest jednym z 5766 klubów sportowych, które otrzymały dofinansowanie z programu.

  Rządowy program Klub finansowany jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Ma on na celu wsparcie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. To wsparcie finansowe pomaga rozwijać się lokalnym środowiskom sportowym i służy wyrównywaniu szans w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej.

  Dzięki złożonemu wnioskowi Klub Bizon Cerkwica otrzymał wsparcie finansowe w wysokości 10 000 złotych. Otrzymana dotacja została przeznaczona na wynagrodzenia i sprzęt sportowy, który pomoże w organizacji zajęć treningowych dla dzieci i młodzieży. Zakupiono 28 piłek, 15 tyczek treningowych, 25 pachołków treningowych oraz 10 płotków koordynacyjnych. W ramach programu zorganizowano treningi sprawnościowe, w których wzięły udział drużyny: żak, orlik młodszy, młodzik i junior.  Aktywność fizyczna  od najmłodszych lat jest niezbędna dla prawidłowego rozwoju człowieka. Udział w programach takich jak „Klub” jest bardzo pomocny w uzupełnieniu niezbędnego wyposażenia i skutecznej realizacji planów szkoleniowych.

1821429979671718235885872093492410845

karnickie.info