Zespół Szkół Publicznych w Karnicach odwiedzili funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Gryficach. Aspirant Agnieszka Górska i Podkomisarz Zbigniew Frąckiewicz przeprowadzili z uczniami klas IV-VII rozmowę na temat hejtu i bezpieczeństwa w sieci.

3662251941

  Gryficcy policjanci przestrzegali młodzież przed niebezpieczeństwami mogącymi wiązać się z korzystaniem z portali społecznościowych. Poruszono także sprawy związane z hejtem i mową nienawiści. Są to szczególne rodzaje przestępczości, gdzie ofiarami są osoby odmiennej rasy, narodowości, pochodzenia, religii itp. Policjanci zaznaczyli, że negatywne komentarze, czy też wrogość ze strony pozornie anonimowych osób w internecie mogą dotknąć każdego. Dlatego ważne jest, by wiedzieć jak na nie reagować. Funkcjonariusze uświadomili młodzieży, że przestępstwa w internecie są tak samo ścigane i karane jak w świecie realnym.

  Zajęcia, takie jak przeprowadzone przez gryfickich policjantów, pomagają młodym ludziom skalę zagrożeń i niebezpieczeństw czyhających w sieci. Spotkanie dostarczyło też wiedzy, jak należy reagować w sytuacjach zagrożeń i gdzie szukać pomocy.

karnickie.info