KRUS informuje możliwości skorzystania przez rolników oraz opiekunów osób niepełnosprawnych opłacających składkę z turnusów rehabilitacyjnych i regeneracyjnych.

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 stycznia 2023 roku istnieje możliwość skorzystania z turnusu rehabilitacyjnego. 21 dniowy turnus przysługuje osobom uprawnionym do świadczeń kasy  wymagających leczenia oraz osobom uprawnionym do zasiłku emerytalnego. KRUS organizuje również 7 dniowe turnusy rehabilitacyjne dla osób opłacających składkę, będących opiekunami osób niepełnosprawnych. Głównym celem rehabilitacji jest zapobieganie inwalidztwu lub ograniczenie go do poziomu umożliwiającego pracę na gospodarstwie, a w przypadku osób które utraciły tę zdolność – przywrócenie jej, o ile jest to możliwe. Podstawą skierowania na turnus rehabilitacyjny, jaki regeneracyjny jest wniosek od lekarza prowadzącego leczenie, który należy złożyć osobiście lub pocztą w placówce rejonowej KRUS. Z rehabilitacji leczniczej można skorzystać nie częściej niż co 12 miesięcy. Osobom, które mają ustalone prawo do zasiłku chorobowego z tytułu czasowej niezdolności do pracy trwającej pond 180 dni, a także osobom mającym ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności  do pracy w gospodarstwie świadczenie rehabilitacyjne  można przyznać po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia poprzedniej rehabilitacji. Poddanie się rehabilitacji jest całkowicie dobrowolne i w niczym nie ogranicza praw rolnika do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego rolników z wyjątkiem prawa do zasiłku chorobowego za okres przebywania w zakładzie rehabilitacyjnym. Udział w rehabilitacji organizowanej przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego nie pozbawia rolników prawa do leczenia finansowanego przez NFZ. Pobyt  w placówkach rehabilitacyjnych jest bezpłatny, natomiast zakład rehabilitacji leczniczej osobie skierowanej na turnus zwraca koszty przejazdu w wysokości odpowiadającej cenie biletu najtańszego dostępnego środka transportu zbiorowego.

  Turnusy rehabilitacyjne i regeneracyjne organizowane przez KRUS oddział regionalny w Koszalinie odbywają się przez cały rok w czterech Centrach Rehabilitacji Rolników:

- Centrum Rehabilitacji „Sasanka” w Świnoujściu,

- Centrum Rehabilitacji w Jedlcu,

- Centrum Rehabilitacji „ Niwa” w Kołobrzegu,

- Centrum Rehabilitacji „Granit „ w Szklarskiej Porębie.

karnickie.info