W piątek odbyła się uroczystość oficjalnego oddania do użytku zmodernizowanej drogi gminnej w Paprotnie.  W otwarciu udział wzięli I Wicewojewoda Zachodniopomorski Bartosz Brożyński, Zastępca Dyrektora Wydziału PROW w Szczecinie Katarzyna Rogaczewska, Wójt Gminy Karnice Lech Puzdrowski, Radni Gminy Karnice oraz mieszkańcy.

28 czerwca br. oficjalnie oddana do użytku została kolejna inwestycja drogowa. Przebudowa drogi gminnej w Paprotnie rozpoczęła się w styczniu 2024 roku. Prace, które wykonała firma Kristone polegały na wybudowaniu kanalizacji deszczowej oraz zmianie nawierzchni drogi z brukowej na asfaltową. Przy świetlicy wiejskiej powstało natomiast skrzyżowanie o ruchu okrężnym wykonane z odzyskanego kamienia. W ramach inwestycji przebudowany został także chodnik oraz powstały nowe miejsca parkingowe i przejścia dla pieszych. W piątkowej uroczystości oficjalnego oddania drogi do użytku udział wzięli: Wójt Gminy Karnice Lech Puzdrowski, I Wicewojewoda Zachodniopomorski Bartosz Brożyński, Zastępca Dyrektora Wydziału Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie Katarzyna Rogaczewska, Sołtys Sołectwa Paprotno Mariola Łazarska, Radni Gminy Karnice oraz mieszkańcy.

Koszt inwestycji to 2 447 700 zł. Na realizację tego zadania Gmina Karnice pozyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 1 581 790 zł (około 64%),  a pozostała część środków czyli 865 910 zł  pochodziły z budżetu Gminy Karnice.

„Mieszkańcy są bardzo zadowoleni z tej przebudowy. Nowa droga znacznie wpłynęła nie tylko na poprawę komfortu przejazdu, ale przede wszystkim bezpieczeństwa zarówno kierowców, jak i pieszych. Z całego serca chciałabym podziękować Panu Wójtowi, Radnym Gminy Karnice, Pracownikom Urzędu Gminy oraz wszystkim, którzy przyczynili się do przebudowy naszej drogi”-podkreślała sołtys Mariola Łazarska.

DSC_4464 DSC_4473  DSC_4531 DSC_4570 DSC_4599 DSC_4773 DSC_4779

karnickie.info