Nauczyciel wychowania przedszkolnego Katarzyna Steć pozytywnym wynikiem zakończyła egzamin na stopień nauczyciela mianowanego. Awans zawodowy to ważny krok w karierze każdego nauczyciela, który otwiera kolejne możliwości. Serdecznie gratulujemy.

Pani Katarzyna Steć jest nauczycielem edukacji przedszkolnej i logopedii w Szkole Podstawowej w Cerkwicy. 1 lipca br. był ważnym dniem w jej karierze zawodowej, gdyż przystępowała do egzaminu podwyższającego kwalifikacje. Sprawdzał on nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również umiejętność praktycznego zastosowania zdobytych kompetencji w pracy dydaktycznej. Awans na nauczyciela mianowanego wiąże się z przejściem przez wymagający proces, który obejmuje zdobycie odpowiednich kwalifikacji, odbycie stażu zawodowego oraz pozytywną ocenę z egzaminu. Bez wątpienia jest to ważny krok w karierze każdego pedagoga, który potwierdza, że ciężka praca i determinacja prowadzą do realizacji marzeń.

Gratulacje z okazji pozytywnego ukończenia egzaminu, a tym samym awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego złożyli Pani Katarzynie: Wójt Gminy Karnice Lech Puzdrowski, członkowie komisji egzaminacyjnej, a także Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cerkwicy Emilia Moreń. Również redakcja karnickie.info dołącza do tych gratulacji, życząc jednocześnie dalszych sukcesów oraz satysfakcji z pracy zawodowej.

DSC_4841 DSC_4869 DSC_4882

karnickie.info