Mieszkańcy Gminy Karnice mogą już składać wnioski o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny oraz Zachodniopomorskiej Karty Seniora. Ich posiadanie umożliwia korzystanie na preferencyjnych warunkach z oferty partnerów programu, czyli na przykład tańszych biletów do teatru, opery czy zniżek w restauracjach. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o możliwości ubiegania się o Zachodniopomorską Kartę Rodziny oraz Zachodniopomorską Kartę Seniora. Posiadanie takiej karty to tańsze wejścia do opery, teatru, zniżki w restauracjach czy hotelach dla rodzin z dwójką dzieci lub osób po 60 roku życia.

Wsparciem Zachodniopomorskiej Karty Rodziny objęte są rodziny z minimum dwojgiem dzieci z terenu województwa zachodniopomorskiego. Program Zachodniopomorskich Kart Rodziny ma na celu poprawę sytuacji rodzin i umożliwia korzystanie, na preferencyjnych warunkach, z katalogu ofert: kultury, edukacji, rekreacji, transportu i innych usług oferowanych przez partnerów Programu.

O wydanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny mogą ubiegać się:

a) rodzice prowadzący wspólne gospodarstwo domowe z minimum dwojgiem dzieci oraz dzieci (do 18 roku życia lub 26 roku życia w przypadku kontynuowania nauki, dożywotnio w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności);

b) rodziny zastępcze zamieszkałe pod wspólnym adresem;

c) rodzinne domy dziecka.

W przypadku rodzica Karta wydawana jest na czas nieokreślony. Natomiast dla dzieci Karta wydawana jest na czas określony, tj. do osiągnięcia przez dziecko 18 – go roku życia. W przypadku dzieci, które po 18 roku życia kontynuują naukę, możliwe jest na ich wniosek wydanie kolejnej Karty ważnej do ukończenia 26-go roku życia dziecka. Karta dla osoby pełnoletniej jest ważna z dowodem osobistym. W przypadku dzieci uczących się z legitymacją szkolną, bądź studencką.

Program skierowany jest również do Seniorów, zarówno funkcjonujących w rodzinach, rodzinach wielopokoleniowych, jak i żyjących samotnie. Program stwarza możliwość wykorzystania potencjału osób dojrzałych, zarówno w celu poprawy kondycji rodziny, ale też poprawy spójności międzypokoleniowej i aktywności środowisk lokalnych.

Wsparciem Zachodniopomorskiej Karty Seniora objęte są osoby starsze zamieszkałe na terenie województwa zachodniopomorskiego. Karta umożliwia korzystanie, na preferencyjnych warunkach, z katalogu ofert: kultury, edukacji, rekreacji, transportu i innych usług oferowanych przez partnerów Programu.

O Zachodniopomorską Kartę Seniora mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 60 lat.

Jak otrzymać Zachodniopomorską Kartę Rodziny i Zachodniopomorską Kartę Seniora?

Przyznanie Karty następuje na podstawie wniosku złożonego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Karnicach.

Wnioski rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty jego złożenia.

Odbioru Karty dokonuje się osobiście w miejscu złożenia wniosku.

Obie karty wydawane są bezpłatnie.

Katalog ulg i zniżek dla posiadaczy Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora dostępny jest na stronie: http://rodzina.wzp.pl/wykaz-ulg/

karnickie.info