Dziś ważne święto dla katolików – Środa Popielcowa. Rozpoczyna ona okres Wielkiego Postu. Potrwa on do Wielkanocy. W Polsce przyjął się zwyczaj posypywania głów popiołem, co ma przypominać o kruchości ludzkiego życia.

36524878 (1)

Środa popielcowa jest rozpoczęciem Wielkiego Postu. W tym czasie katolików obowiązuje ścisły post, który trwa aż do Wielkanocy. Ten dzień zobowiązuje katolików do ograniczenia się w spożywaniu posiłków. Nie dozwolone jest spożywanie potraw mięsnych. Jak mówi  prawo kanoniczne obowiązek ten spoczywa na wszystkich wiernych w przedziale od 18 do 59  roku życia. W Polsce przyjęto zwyczaj posypywania głów popiołem. Kapłani mówią wtedy: „Prochem jesteś i w proch się obrócisz” lub „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Słowa te mają przypominać wierzącym o kruchości ludzkiego życia i zachęcać ich do duchowej odnowy. Wielki Post dla chrześcijan jest szczególnym czasem, kiedy przygotowują się do najważniejszych w roku świąt. Posypanie głów popiołem w Środę Popielcową ma być wyraźnym znakiem rozpoczęcia okresu zadumy, pokuty i modlitwy. Katolik ma w tym czasie szczególnie skupić się na swojej wierze i życiu duchowym. Dlaczego Wielki Post trwa 40 dni? To pamiątka czterdziestodniowego postu Jezusa na pustyni. Czterdzieści lat wędrowali też Izraelici po ucieczce z Egiptu, zanim dotarli do ziemi obiecanej. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa Wielki Post obejmował  tylko Wielki Piątek i Wielką Sobotę, lecz z  czasem się wydłużał. Rozpoczynając Wielki Post należy pamiętać, że jest to odpowiedni czas realnej i bardzo rzeczowej refleksji nad sobą i nad wartościami ludzkiego życia. Niech ten „czas upragniony” wzbudza w nas nadzieję i da przekonanie, że za pomocą łaski Bożej i życzliwości  ludzi możemy uczynić nasze życie lepszym .

karnickie.info