Jutro (27 marca) o godz. 11.00 w Gminnym Klubie Kultury w Karnicach odbędzie się szkolenie dla rolników na temat płatności bezpośrednich i działań rolno-środowiskowo-klimatycznych.

27 marca 2019 roku o godzinie 11.00 w Gminnym Klubie Kultury w Karnicach odbędzie się szkolenie organizowane przez Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Gryficach. Tematyka szkolenia dotyczyć będzie płatności bezpośrednich oraz programu rolno – środowiskowego i działań rolno – środowiskowo – klimatycznych.

Płatności bezpośrednie przyznawane są co roku osobom, które na co najmniej 1 hektarze użytków rolnych prowadzą działalność rolniczą. O takie płatności  w Polsce ubiega się około 1, 4 miliona rolników. Natomiast działania rolno- środowiskowo – klimatyczne to program mający na celu ochronę cennych siedlisk przyrodniczych i zagrożonych gatunków ptaków a także ochronę zagrożonych roślin uprawnych i zwierząt gospodarskich.

karnickie.info