Dziś obchodzimy 30 rocznicę częściowo wolnych wyborów do Sejmu i całkowicie wolnych do Senatu. 30 lat temu doszło w Polsce do bezkrwawej rewolucji. Polacy przy użyciu kartki wyborczej zmienili ustrój. Po 4 czerwca 1989 roku już nic nie było, bo i nie mogło być, takie samo. Polska polityka i gospodarka wkroczyły na nowe tory.

4.06

W 1989 roku zostały przeprowadzone pierwsze częściowo wolne wybory parlamentarne. Były one wynikiem zawartego podczas obrad Okrągłego Stołu porozumienia władz komunistycznych z opozycją demokratyczną i stroną kościelną. Pozwoliły opozycji na obsadzenie części miejsc w sejmie. 65% miejsc w Sejmie zagwarantowane było dla partii władzy, czyli PZPR, ZSL i SD, a pozostałe 161 mandatów (35%) przeznaczone było dla kandydatów bezpartyjnych. Natomiast w pełni demokratyczne były wybory do Senatu. Kandydaci Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie zdobyli 161 mandatów w Sejmie i 99 na 100 w Senacie. Zwycięstwo opozycji przyczyniło się do stworzenia nowej sytuacji politycznej w Polsce. Jak powiedział aktorka Joanna Szczepkowska „Proszę Państwa 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm”. W wyniku wyborów Polska była pierwszym krajem tzw. bloku wschodniego, w którym opozycja demokratyczna miała realny wpływ na wykonywanie władzy. Zapoczątkowało to  przemiany ustrojowe, które objęły pozostałe kraje socjalistyczne, a w konsekwencji upadek komunizmu w Europie środkowo-wschodniej. By upamiętnić czerwcowe wybory w 2013 Sejm RP ustanowił 4 czerwca dniem Dniem Wolności i Praw Obywatelskich.

karnickie.info