Świetlica w Trzeszynie dla dzieci spędzających wakacje w swojej miejscowości przygotowała różnorodną ofertę zajęć świetlicowych. O rodzaju zajęć jakie będą organizowane w danym dniu wakacji zadecydują uczestnicy.

ŚWIETLICA WIEJSKA W TRZESZYNIE

Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00 – 19.00. Instruktor: Beata Buczkowska.

LIPIEC

- Wakacje 2019: bezpieczeństwo podczas zabaw w wodzie, zwrócenie uwagi na zasady bezpieczeństwa podczas przebywania na plaży, w wodzie,

- wycieczka do lasu (cykliczne zajęcia – obserwacja przyrody, spacery),

- zajęcia plastyczne – malowanie swoich odczuć z pobytu na łonie natury różnymi technikami,

- zajęcia rozwijające umiejętności manualne – malowanie farbami, wyklejanie, wycinanie,

- wspólne dbanie o porządek w świetlicy, zwracanie sobie wzajemnie uwagi w celu czystego i przyjemnego spędzania czasu,

- zabawy ruchowe na świeżym powietrzu z piłką dla poprawy naszej kondycji, dbanie o sylwetkę,

- zabawy na świeżym powietrzu – gra w siatkówkę, piłkę nożną, zabawy podwórkowe stare i nowe,

- „Moje marzenia  wakacyjne” – malowanie miejsc w których dzieci chciały by się znaleźć, zobaczyć, zwiedzić – technika utrwalenia dowolna,

- obserwacja przyrody i środowiska, w którym mieszkamy – przelewanie wrażeń na karton dowolna techniką farbami, kredkami lub plasteliną,

- spacer – gromadzenie materiałów zielnych, tradycje wieńca dożynkowego,

- zajęcia plastyczne: „Moje marzenie” – technika dowolna,

- gry i zabawy stolikowe,

- zajęcia komputerowe,

- wykonywanie witraży,

- zajęcia techniczno – plastyczne: wykonywane prac  z zapałek.

SIERPIEŃ

- karaoke: śpiewanie indywidualne i zbiorowe,

- gry komputerowe,

- konkurs muzyczny: „Moja piosenka”,

- zajęcia plastyczne pt. „Moje marzenia wakacyjne” technika wykonania dowolna – kredki, farby i plastelina,

- wykonywanie wydzieranek z kolorowego papieru na temat „Wakacje na wsi”,

- zabawy na świeżym powietrzu: mecz piłki nożnej,

- zajęcia gimnastyczne, poprawianie sylwetki i kondycji,

- rozmowa na temat zdrowego stylu życia,

- uczenie się umiejętności zachowania podczas posiłku: pogadanka na temat kulturalnego zachowania się oraz wzajemnej życzliwości,

- turniej gry w dwa ognie, pokonywanie przeszkód na czas,

- gry stolikowe: rozwiązywanie zagadek, krzyżówki, rebusy, wykreślanki,

- wycieczka do pobliskiego lasu,

- zajęcia plastyczne „Moja gmina Karnice” przygotowanie zdjęć, prac plastycznych itp.,

- czynny udział w przygotowywaniu dekoracji dożynkowych, poznanie różnych technik obróbki i wykorzystania zboża do dekoracji,

- wykonywanie witraży,

- zakończenie wakacji nocowaniem w świetlicy.

karnickie.info